Trafikkalenderns luckor innehåller frågor om trafik. Priser lottas dagligen ut bland de rätta svaren.