Vinn klappar varje dag i Publiclir Julkalender 2022. Totalt vinstvärde över 15000 kronor. Julkalendern består utav 25 luckor varar 3 kommer att ske i början av Januari. I varje lucka kommer du hitta en eller flera produkter som du kan vinna genom att gå med i luckan och svara på frågan.